Historie a struktura společnosti

Společnost vznikla již v roce 1994 jako živnostenská firma, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18824. Zpočátku se zabývala pouze zprostředkováním prodeje zemědělských produktů. Od roku 1995 jsme zahájili samostatnou výkupní činnost. Zpočátku pouze u obilovin, později jsme výkup rozšířili i na olejnatá semena a luskoviny. V průběhu roku 1997 se započalo s dodávkami sojových a řepkových extrahovaných šrotů přímo od výrobce k zemědělcům bez meziskladů, systémem "just in time". Firma je od vzniku firmy vlastněná 100% Ing Janem Slukou.      

V současné době se se zabýváme:

  • Výkup a prodej zemědělských komodit (pšenice, ječmen, oves, žito, řepka, mák, kmín, hrách, hořčice, proso, lesknice, slunečnice, kukuřici).
  • Prodej krmiv (sojové a řepková šroty, otruby, výlisky, sladový květ granulovaný, ječné zadiny, sójové boby a extrudáty vlastní výroby).
  • Prodej hnojiv (ledek, DAM, sírany, draselná a fosforečná hnojiva) pocházejících z České republika, Polska či Ruska
  • Posklizňová úprava a čištění zemědělských maloplodin.